दर ते नच्दे भगत प्यारे मौजा लाइया भोले ने

सब भगता दिया रीजा पुगाइयाँ भोले ने,
दर ते नच्दे भगत प्यारे मौजा लाइया भोले ने,

सब नु वंड दा नाम खजाने लीला बड़ी न्यारी,
शंकर मेरा दीं दयाला जग दा पालनहारी,
लेहरा बेहरा सब भगता नु लाइयाँ भोले ने,
दर ते नच्दे भगत प्यारे मौजा लाइया भोले ने,

सब नु चढ़ गी नाम खुमारी बम भोले बम गाउँदे ने,
शिव दे नाम विच खोये फिरदे नाम जैकारे लाउंदे ने,
चारे पास रोनका देखो लाइया भोले ने,
दर ते नच्दे भगत प्यारे मौजा लाइया भोले ने,

सलमान भी नाम दीवाना होया नाम दी फेरे माला,
भोले नाथ ने कर्म कमा के खोलिया भग दा ताला,
रघु दी झोली खैरा खूब पाइयाँ भोले ने,
दर ते नच्दे भगत प्यारे मौजा लाइया भोले ने,
श्रेणी
download bhajan lyrics (354 downloads)