ओ मावड़ी थारी रूप की शोभा न्यारी

ओ मावड़ी थारी रूप की शोभा न्यारी,
थारे नैनो की ज्योत निराली महारी मावड़ी,

ओ मावड़ी थारी सती की महिमा भारी,
सतियो में महासती रानी महारी मावड़ी ,

मावड़ी था जग में डंका बाजे,
सारी सृष्टि में थारो उजिजारो महारी मावड़ी ,

ओ मावड़ी थारे राह में फूल विशवा,
पलको पे थाने बिठावा माहरी मावड़ी,

रेनू वविता थारा ही गुण गावा,
थारी सेवा जन्म बितावा माहरी मवड़ी,
download bhajan lyrics (250 downloads)