जिथे जिथे देखिया मैं

जिथे जिथे देखिया मैं तेरा रूप देखेया,
तेरा रूप देखिया जी तेरा रूप देखिया,
जिथे जिथे देखियाँ मैं तेरा रूप देखिया,

दुखड़े मिटाऊंदा तेरा रूप देखियाँ,
संगता नु चरनी लाउंदा  तेरा रूप देखियाँ,
तेरा रूप देखियाँ जी  तेरा रूप देखियाँ,
जिथे जिथे देखिया मैं .......

सतिसंग सुनाउन्दा  तेरा रूप देखियाँ,
संगता नु चरनी लाउंदा  तेरा रूप देखियाँ
तेरा रूप देखियाँ  तेरा रूप देखियाँ
जिथे जिथे देखिया मैं .......

काली कंबली वाला  तेरा रूप देखियाँ,
जो संगता दा रखवाला  रा रूप देखियाँ,
तेरा रूप देखियाँ जी  तेरा रूप देखियाँ,
जिथे जिथे देखिया मैं .......

चिट्टी पगड़ी वाला तेरा रूप देखियाँ,
जो जग नु तारण वाला तेरा रूप देखियाँ,
तेरा रूप देखियाँ जी  तेरा रूप देखियाँ,
जिथे जिथे देखिया मैं .......

सारी ही संगत विच तेरा रूप देखियाँ,
सारे ही संसार विच तेरा रूप देखियाँ,
तेरा रूप देखियाँ जी  तेरा रूप देखियाँ,
जिथे जिथे देखिया मैं .......

संगता नु बुलाउंदा तेरा रूप देखियाँ,
सीधे राहे पाउंदे तेरा रूप देखियाँ,
तेरा रूप देखियाँ जी  तेरा रूप देखियाँ,
जिथे जिथे देखिया मैं .......

सारे बिआसा तेरे विच तेरा रूप देखियाँ,
मामे भांजे दे विच तेरा रूप देखियाँ,
तेरा रूप देखियाँ जी  तेरा रूप देखियाँ,
जिथे जिथे देखिया मैं .......ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
*ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll

ਦੁੱਖੜੇ ਮਿਟਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਰਣੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ
*ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਸਤਿਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
ਸਵਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
*ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
*ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਚਿੱਟੀ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ l
ਜੋ ਜੱਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ l
*ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ l
ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ l
*ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ l
ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ l
*ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਸਾਰੇ ਬਿਆਸਾਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ l
ਮਾਮੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ l
*ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ll
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ
download bhajan lyrics (276 downloads)