तू ही सोहना सोहना मेरे जोगिया

तू ही सोहना सोहना मेरे जोगिया,
मन मोहना मोहना मेरे जोगियां,

लोका ता मंगदे गरियाँ शवारे
तनु जोगियां है मीठा रोट चढ़ दा,

लोकि दा मंगदे सूट ते साडी,
तनु जोगियां है भगवा चोला सजदा,

लोकि ता मंगदे सोहने दे हार
तेरे जोगियां सिंगी सोहनी जचदी,

लोकि दा मंगदे बूट जुरबा,
हो तेरे जोगियां पैरी पाहुये सजदे ,

लोकि ता मंगदे मोटर गड्डियां,
मेरे जोगियां तू मोर सवारी सजदा

download bhajan lyrics (258 downloads)