सिद्ध जोगी वाज़ा मारदा

मेनू सोहनी गुफा दे अन्दर तो,
सिद्ध जोगी वाज़ा  मारदा
सिद्ध जोगी वाज़ा  मारदा
पौनाहारी वाजा मारदा,
मेनू सोहनी गुफा दे अन्दर तो
सिद्ध जोगी वाज़ा  मारदा
मनु अज गुफा दे अंदर तो,
पौनाहारी वाज़ा  मारदा


देवी देवते फूल वर्सौंदे,
मेनू मंदिर दे सुपने आउंदे,
सुपने दे विच सोहना जोगी
आ के मेनू पुकारदा,
मनु अज गुफा दे अंदर तो,
सिद्ध जोगी वाज़ा  मारदा

इस मन्दिर विच रहमत बरसे,
जोगी दर्शन नु मन तरसे,
सबनू अपने रंग विच रंगे,
भगता नु पेया पुकार दा,
मनु अज गुफा दे अंदर तो,
सिद्ध जोगी वाज़ा  मारदा


मंदिर उते झुल्दे झंडे,
झोली विचो खैरा वंडे,
उचा जग विच रूतबा भगतो,
इस सची सरकार दा,
मनु अज गुफा दे अंदर तो,
सिद्ध जोगी वाज़ा  मारदा

जग जोगी दा चिमटा वजदा,
सब दे मन विच जांदा वसदा,
चिमटे दी करामात नाल जोगी
सब दे कष्ट निवारदा
मनु अज गुफा दे अंदर तो,
सिद्ध जोगी वाज़ा  मारदा

पमी जोगी दियां भेटा गाउदा,
राणा महिमा लिखदा जांदा,
इस जोगी दे जावा सदके,
सब दे कम संवारदा,
मनु अज गुफा दे अंदर तो,
सिद्ध जोगी वाज़ा  मारदा

ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ, ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ,
ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ l
*ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ,
ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ l
ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ,,, ll,
ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ l
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ, ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ,
ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ l

ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਂਦੇ l
ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ll
*ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਹਣਾ ਜੋਗੀ ll,
ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ,,,
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ / ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ,,, ll,
ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ,,,,,,,,,,,

ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਮਤ ਬਰਸੇ l
ਜੋਗੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਨੂੰ ਮਨ ਤਰਸੇ ll
*ਸਭਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ll,
ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਪੁਕਾਰਦਾ,,,
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ / ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ,,, ll,
ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ,,,,,,,,,,,

ਮੰਦਿਰ ਉੱਤੇ, ਝੂਲਦੇ ਝੰਡੇ l
ਝੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੈਰਾਂ ਵੰਡੇ ll
*ਉੱਚਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ, ਰੁੱਤਬਾ ਭਗਤੋ ll,
ਇਸ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ,,,
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ / ਸੋਹਣੀ, ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ,,, ll,
ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ,,,,,,,,,,,

ਜਦ ਜੋਗੀ ਦਾ, ਚਿਮਟਾ ਵੱਜਦਾ l
ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਦਾ ਵੱਸਦਾ ll
ਚਿਮਟੇ ਦੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਜੋਗੀ ll,
ਸਭ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਦਾ,,,
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ / ਸੋਹਣੀ, ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ,,, ll,
ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ,,,,,,,,,,,

ਪੰਮੀ ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ, ਭੇਟਾਂ ਗਾਉਂਦਾ l
ਰਾਣਾ ਮਹਿਮਾ, ਲਿੱਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ll
*ਇਸ ਜੋਗੀ ਦੇ, ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ll,
ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਸੰਵਾਰਦਾ,,,
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ / ਸੋਹਣੀ, ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ,,, ll,
ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ,,,,,,,,,,,
ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ


download bhajan lyrics (203 downloads)