बाबा आओ जी जमो जागरण

बाबा आओ जी मनरे री बात करलया
जमो जागरण आपरो बाबा थांको थरप्यो पार
आओ म्हारा रामसा तो कोई जोवा थांकी बात
ओ बाबा आओजी मनरे री बात कर लया बाबा आओ जी
आईं जागरण की रात मुलाकात कर लया बाबा आओ जी
पचरंग नेजा धारी थाने आनों पडसी मंद्र्डे री प्यास बुझानी पडसी।
ओ बाबा आओजी मनरे री बात कर लया बाबा आओ जी

रामा धनी थारी हेलयो घनी आवे  मन मोर्यो थारा भजन सूनावे। नैन बावरा दीप जलावे भगत भुलावे बाबा गुण थारा गावे ओ थाके भजना में ज्ञान री बरसात कर लिया बाबा आओ जी।
आईं जागरण की रात.....

आओ पधारो नेजा धारी लीले घोड़े री करे असवारी
थे मरुधर रा कुंज बिहारी सोनो रूप थारो जावा बलिहारी
जय जय कार थारी रुणिचा रा नाथ कर लिया बाबा आओ जी
आईं जागरण की रात....

लाछा सुगना बाई आरती गावे हरजी भाटी जारे चवर दुलावे भगत समागम थाने पुकारे लालो गोपाल बाबा गुण थारा गावे
पर्चा धारी जी पर्चो हाथो हाथ कर लिया बाबा आओ जी।
आईं जागरण की रात मुलाकात कर लया बाबा आओ जी
पचरंग नेजा धारी थाने आनों पडसी मंद्र्डे री प्यास बुझानी पडसी।
ओ बाबा आओजी मनरे री बात कर लया बाबा आओ जी

by:- DEEPANSHU KATHPAL
        (9782213145)
श्रेणी
download bhajan lyrics (351 downloads)