पल्ला अड़ेया है तेरे दरबार महारानी

पा दे झोली विच खैर तू पा दे मंगते नु खैर
पा दे झोली विच खैर इक वार महारानी
पल्ला अड़ेया है तेरे दरबार महारानी
पा दे झोली विच खैर ....

हासे दुनिया ने खोले मेरे कोलो दातिये,
दस की की लुकावा तेरे कोलो दातिये
बैरी जग कोलो होया हां लचार महारानी
पल्ला अड़ेया है तेरे दरबार महारानी

तेरा हॉवे जे इशारा तर जावा दातिये,
वर नाम वाला तेरे कोलो पावा दातिये
गोदी खेड दा मैं देखा इक लाल महारानी
पल्ला अड़ेया है तेरे दरबार महारानी

मावा पुत्रा दे प्यार नु जहान जांदा
दास फिरदा ऐ माये तेरी खाक छान दा
करदे मेहर दी नजर इक बार महारानी
पल्ला अड़ेया है तेरे दरबार महारानी
download bhajan lyrics (86 downloads)