नचदी संगत नचदी गुरु जी दे दर ते नचदी

दरबार बड़ा सोहना ऐ वारि जावा सतगुरु ते मुख बड़ा मन मोना ऐ,

साडे भाग जगाये ने घर मेरे फेरा पान नु अज गुरु जी आये ने
नचदी संगत नचदी गुरु जी दे दर ते नचदी

सारी दुनिया निवानी ए मिशरी तो वध मीठी मेरे गुरु जी दी वाणी ऐ
नचदी संगत नचदी गुरु जी दे दर ते नचदी

हथा विच कासे ने अखा च उडीक तेरी साडे नैन प्यासे ने
नचदी संगत नचदी गुरु जी दे दर ते नचदी
download bhajan lyrics (232 downloads)