असी नचना माँ दे वेहड़े माँ

अज नच नच ख़ुशी मनोनी नी रीजा दिल दिया लावा गे
असी नचना माँ दे वेहड़े माँ तेरे दर्शन पावा गे
असी नचना माँ दे वेहड़े माँ तेनु नाल नचावा गे

जिहना राह ते चल के आवे ओहना राहवे ते फूल बरसाईये
तेनु देख देख के महारानी तेरे सोने दर्शन पाइए
साहनु सदेया माँ अपने वेहड़े माँ असी नचा गावा गे
असी नचना माँ दे वेहड़े माँ...

तेरा बचेया मंदिर सजाया फुला दे नाल मेह्काया,
तस्वीर सजाई तेरी लडिया दे नाल रुशनाया,
तेरी महिमा गा के दाती अपने भाग जगावा गे
असी नचना माँ दे वेहड़े माँ

तू मेहर किती माहा माया भगता ने जगन रचाया,
तेरा जगन रचाया मैया भगता नु आप भुलाया
तेरे दर्शन पाके दाती अपने भाग जगावा गे
असी नचना माँ दे वेहड़े माँ
download bhajan lyrics (214 downloads)