मिलने यमुना के तट कान्हा साथ बज आइयो

मिलने यमुना के तट कान्हा साथ बज आइयो,

मैं छुपती छुपाती आऊ तू बच ते बचाते आइयो
मत न करियो बहाने आज कान्हा साथ बज आइयो

यमुना के तट पे आकर बंसी की तान सुनाइयो
मेरे प्यारे नटखट कान्हा साथ भज आइयो
मिलने यमुना के तट कान्हा साथ बज आइयो

मैं वेट करुँगी तेरा ना ज्यदा देर लगाइयो
ना तो होगी टकरार कान्हा साथ भज आइयो
मिलने यमुना के तट कान्हा साथ बज आइयो
श्रेणी
download bhajan lyrics (39 downloads)