श्यामा तेरी आ मैं

श्यामा तेरी आ मैं तेरी होके रहना
दुनिया तो की लेना

आ श्यामा मैनु मुकुट बनाले
तेरे माथे ते सजदिया रहना दुनिया तो की लेना
श्यामा तेरी.....

आ श्यामा मैनु हार बनाले
तेरे गाल विच सजदिया रहना दुनिया तो की लेना
श्यामा तेरी.....

आ श्यामा मैनु पायल बनाले
तेरे पैरा विच बजदिया रहना दुनिया तो की लेना
श्यामा तेरी.....

आ श्यामा मैनु बंसी बनाले
तेरे हथा विच सजदिया रहना दुनिया तो की लेना
श्यामा तेरी......
श्रेणी
download bhajan lyrics (535 downloads)