ऐ फकीर लोको बड़े पीर हुंदे ने

ऐ फकीर लोको बड़े पीर हुंदे ने,
ऐ फकीर हुंदे ने शाही पीर हुंदे ने,
ऐ फकीर लोको बड़े पीर हुंदे ने॥

ऐ ता जीथे चरण छूआंदे,
ओथे तीर्थ ही बन जांदे,
ऐ फकीर रब दे वजीर हुंदे ने,
ऐ फकीर हुंदे ने शाही पीर हुंदे ने,
ऐ फकीर लोको बड़े पीर हुंदे ने॥

मुखो बोल जेडे फरमांदे,
ओ ता कदी वी टल ना पांदे,
वचन संता दे पत्थर दी लकीर हुंदे ने,
ऐ फकीर हुंदे ने शाही पीर हुंदे ने,
ऐ फकीर लोको बड़े पीर हुंदे ने॥

श्रद्धा प्रेम नाल जो आंदे,
ओ अनमोल खजाने पांदे,
ऐ फकीर भगता दी तकदीर हुंदे ने,
ऐ फकीर हुंदे ने शाही पीर हुंदे ने,
ऐ फकीर लोको बड़े पीर हुंदे ने॥
download bhajan lyrics (136 downloads)