मिथिला मगन भई आज

देखो मिथिला मगन भई आज, सिया को जन्म भयो,
जन्म भयो रामा जन्म भयो,
देखो मिथिला मगन भई आज, सिया को जन्म भयो॥

मुदित जनक जी मोहरे लुटावे,
अरे देखो बांटे गईया हजार, सिया को जन्म भयो,
जन्म भयो रामा जन्म भयो,
देखो मिथिला मगन भई आज, सिया को जन्म भयो॥

रानी सुनैना पलना झूलावे,
अरे लेवे बलिया हजार, सिया को जन्म भयो,
जन्म भयो रामा जन्म भयो,
देखो मिथिला मगन भई आज, सिया को जन्म भयो॥

झगड़े नहीनिया बिगड़े नहीनिया,
अरे मांगे रे हीरे का हार, सिया को जन्म भयो,
जन्म भयो रामा जन्म भयो,
देखो मिथिला मगन भई आज, सिया को जन्म भयो॥

मिथिला वासी मंगल गांवे,
अरे देवे वो आशीष हजार, सिया को जन्म भयो,
जन्म भयो रामा जन्म भयो,
देखो मिथिला मगन भई आज, सिया को जन्म भयो॥
श्रेणी
download bhajan lyrics (181 downloads)