काई लागे ओ गोपाल मीरा ओ थारो काई लागे गोपाल

काई लागे ओ गोपाल मीरा ओ थारो काई लागे गोपाल ।२

जहर का प्याला मीरा राणा न भेज्या
राणा न भेज्या मीरा राणा भेज्या
उ तो बानी गयो अमृत पान मीरा ओ थारो काई लागे गोपाल ।
काई लागे ओ गोपाल मीरा ओ थारो काई लागे गोपाल ।२

सर्प टिपारा मीरा राणा न भेज्या
राणा न भेज्या मीरा राणा भेज्या
उ तो बानी गयो नवलखा हार मीरा ओ थारो काई लागे गोपाल।
काई लागे ओ गोपाल मीरा ओ थारो काई लागे गोपाल ।२

uploaded By ॥       भारत पटेल
मोबाइल नंबर ॥          8817997423
श्रेणी
download bhajan lyrics (528 downloads)