मैं वारी जाऊँ बालाजी

लाल लँगोटो बाला हाथ मे घोटो,
ओ थानै सुमिराँ पवन कुमार बजरंग बालाजी,
ओ थारी जय हो पवन कुमार बजरंग बालाजी,
ओ थारी जय हो पवन कुमार मैं वारी जाँऊ बालाजी,
मैं वारी जाँऊ बालाजी, बलिहारी जाँऊ बालाजी,
ओ थारी जय हो पवन कुमार मैं वारी जाँऊ बालाजी.....

माँ अन्जनी रा लाडला,
ओ थारो चारों युग प्रताप बजरंग बालाजी।

लँका जारी सिया सुध ल्याया,
ओ थै तो रामजी रा सारया काज बजरंग बालाजी।

सालासर थारो भवन बण्यो है,
मेहँदीपुर थारो भवन बण्यो है,
ओ थारै नौबत बाजै द्वार बजरंग बालाजी।

चैत सुदी पूनम को मेलो बाला,
ओ थारै आवै भगत अपार बजरंग बालाजी।

गठजोड़े से जातजडुला,
ओ थारै दैवे लाँखो नर नार बजरंग बालाजी।

ध्वजा नारियल चढै रे चूरमो,
ओ थारै सुवर्ण छत्तर अपार बजरंग बालाजी।

घृत सिन्दूर चढै तन उपर,
हर मँगल और शनिवार बजरंग बालाजी।

भगतां का थे कारज सारो बाला,
ओ थारी महिमा अपरम्पार बजरंग बालाजी।

बालमण्डल थाँसू अरज करै है,
म्हारो बेडो लगा दिज्यो पार बजरंग बालाजी।
download bhajan lyrics (162 downloads)