जय हनुमान अति बलवान

जय हनुमान अति बलवान, कृपा निधान मारुति नन्दन,
म्हारे तो थारी ही ध्यावना औ बाबा, म्हारे तो थारी ही ध्यावना॥

थारी ही ध्यावना, नित का मनावना,
जय हनुमान अति बलवान, कृपा निधान मारुति नन्दन,
म्हारे तो थारी ही ध्यावना औ बाबा, म्हारे तो थारी ही ध्यावना॥

लाल ध्वजा थारो लाल लंगोटो,
भुजा है विशाल थारे हाथ मे घोटो,
लाल ही लाल उड़े गुलाल, मालामाल केसरीनन्दन,
म्हारे तो थारी ही ध्यावना औ बाबा, म्हारे तो थारी ही ध्यावना॥

बाल जती थारो तेज निरालो,
तीनू ही लोक माही फेल्यो उजियारो,
देख निहाल कारज सार, पलक उघाड़ अंतरयामी,
म्हारे तो थारी ही ध्यावना औ बाबा, म्हारे तो थारी ही ध्यावना॥

रामचरित थाने खूब सुहावे,
राम रसायन भजन बनावे,
राम ही राम जय सियाराम, सीताराम जय रघुनन्दन,
म्हारे तो थारी ही ध्यावना औ बाबा, म्हारे तो थारी ही ध्यावना॥
download bhajan lyrics (136 downloads)