राम संग होली खेलूंगी

चंदा छुप जा रे बादल में राम संग होली खेलूंगी,
होली खेलूंगी राम संग होली खेलूंगी…..

तातो सा पानी सिलो रे उबटनो राम को नहलाऊंगी,
राम को नहलाऊंगी अरे भगवान को नहलाऊंगी…..

पात पीताम्बर ध्वजा धोवति राम को पहनाऊँगी,
राम को पहनाऊँगी अरे भगवान को नहलाऊंगी…..

घिस घिस चन्दन भरी रे कटोरी तिलक लगाउंगी,
तिलक लगाउंगी अरे में माला पहनाऊँगी……

छप्पन भोग छतीसो तैयारी भोग लगाउंगी,
भोग लगाउंगी अरे में राम को जिमाउंगी….

सोने की थाली गंगा जल पानी राम को पिलाऊंगी,
राम को पिलाऊंगी अरे श्री राम को पिलाऊंगी……
श्रेणी
download bhajan lyrics (55 downloads)