मै लड़ फड्या तेरा दातिए

मै लड़ फड्या तेरा दातिए मै लड़ फड्या तेरा,
तुहियो आसरा मेरा दातिए तुहियो आसरा मेरा.....

मात भवानी संकट हरदी,
सब बचिया ते किरपा करदी,
पा बचिया वल फेरा दातिए पा बचिया वल फेरा,
मै लड़ फड्या तेरा दातिए.....

पूजा पाठ करना ना आवे,
हर दिन आवे लंगदा जावे,
किता यतन बाथेरा दातिए किता यतन बथेरा,
मै लड़ फड्या तेरा दातिए.....

पापी मन विच पाप कमावे,
मन दी मेल ना धोथी जावे,
हो जाये दूर अंधेरा दातिए हो जाये दूर अंधेरा,
मै लड़ फड्या तेरा दातिए.........

मिंता करदा अर्ज़ा करदा,
मै बन जावा सेवक दर दा,
दर ते लाया डेरा दातिए दर ते लाया डेरा,
मै लड़ फड्या तेरा दातिए.....

बचिया तेरी आस लगाई,
हुन ते आजा साड्डे वल माई,
हिर्दय करो वसेरा दातिए हिर्दय करो वसेरा,
मै लड़ फड्या तेरा दातिए.....
download bhajan lyrics (96 downloads)