मै किवे वृन्दावन आई सइयो नी मेरा दिल जाने

मै किवे वृन्दावन आई सइयो नी मेरा दिल जाने,
आँख अहदे नाल किवे मै लाई सइयो नी मेरा दिल जाने....

इसदे नाल प्यार मैनु थोड़ा थोड़ा होया सी,
गलिया च इसदी मेरा दिल खोया सी,
मै रटना इसदी लगाई साइयो नी मेरा दिल जाने,
मै किवे वृन्दावन आई........

काला काला रंग मेरी अखिया च छा गया,
सावरा सलोना मेरे दिल नु भा गया,
सब सखिया नाल दौड़ी आई सइयो नी मेरा दिल जाने,
मै किवे वृन्दावन आई........

आके वृंदावन मै ऐथो दी हो गयी,
गलिया च सावरे मै तेरी खो गयी,
मुस्कान तेरे दिल नु भाई साइयो नी मेरा दिल जाने,
मै किवे वृन्दावन आई........
श्रेणी
download bhajan lyrics (159 downloads)