ऊँ नमः शिवाय ऊँ नमः शिवाय

ऊँ नमः शिवाय, ऊँ नमः शिवाय, ऊँ नमः शिवाय, ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय, ऊँ नमः शिवाय, ऊँ नमः शिवाय, ऊँ नमः शिवाय
सोमेश्वराय रामेश्वराय घृषनेश्वराय गौरीप्रियाय
सोमेश्वराय रामेश्वराय घृषनेश्वराय गौरीप्रियाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय

ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय

विष्णुप्रियाय रामप्रियाय कृष्णप्रियाय भक्तप्रियाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय

योगेश्वराय दक्षेश्वराय नागेश्वराय महादेवाय
योगेश्वराय दक्षेश्वराय नागेश्वराय महादेवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय

चण्डीश्वराय डंडीश्वराय परमेश्वराय दिग्मबराय
चण्डीश्वराय डंडीश्वराय परमेश्वराय दिग्मबराय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
ऊँ नमः शिवाय
श्रेणी
download bhajan lyrics (77 downloads)