आंवागे हर साल दाती तेरे आंवागे

आंवागे आंवागे हर साल दाती तेरे आंवागे,
पांवागे पावांगे मुँहो मंगीया मुरादा पांवागें.....

बाल बच्चे विच सुख बरसा दे,
दूध पूत दी प्यास मिटा दे,
पूरे करी सवाल दाती तेरे आंवागे,
आंवागे आंवागे हर साल दाती तेरे आंवागे.....

माँवा हुँदीयां ठण्डीया छाँवा,
पुत्र भुलण नही भुलदीया माँवा,
साडा करी ख्याल दाती तेरे आंवागे,
आंवागे आंवागे हर साल दाती तेरे आंवागे.....

ईको चीज दी लोड़ है दाती,
होर ना कोई थोड़ है दाती,
जे तू बक्शे बाल दाती तेरे आवांगे,
आंवागे आंवागे हर साल दाती तेरे आंवागे.....

कन्या पूजन यज्ञ कराईये,
धर्म अरख विच माया लाईऐ,
खुला देयो धनवान दाती तेरे आवांगे,
आवांगे आंवागे हर साल दाती तेरे आंवागे......

धर्म शर्म शुभ कर्म सिखा दे,
बच्चे साडे पास करा दे,
लै लड्डूआ दा थाल दाती तेरे आवांगे,
आंवागे आंवागे हर साल दाती तेरे आंवागे.....
download bhajan lyrics (51 downloads)