ताली जोरदार जब बाजे रे

ताली जोरदार जब बाजे रे,
हो लीले असवार सांवरो, छम छम नाच रे,
छम छम नाचे रे, म्हारो सांवरियो नाचे रे…..

खाटू माही धाम बण्यो है, महिमा है अति न्यारी,
फागण री ग्यारस ने बाबा, मेलो लागे भारी.....

प्रेमी श्याम ध्‍वजा, लहरावे रे,
हो लीले असवार सांवरो छम छम नाचे रे.....

मोर मुकुट कानों में कुण्डल,
अंख्या कारी कारी,
घुंघर वाला बाल श्याम का,
तीन बाण को धारी…….

प्रेमी जय जयकर, लगावे रे,
हो लीले असवार सांवरो छम छम नाचे रे.....

राजा हो या रंक तू सबकी नैया पार लगावे,
सांवरियो तू सेठ पियारो लखदातर कुहावै......

थारो सेवकियो, थारो “सागर” भजन सुनावे रे,
हो लीले असवार सांवरो छम छम नाचे रे.....
download bhajan lyrics (40 downloads)