मन थने सतगुरु देवे ज्ञान

मन थने सतगुरु देवे ज्ञान, समझकर हिरदे धारो रे,

तूं पणा ने त्याग दो , बोलो शब्द जी कारो रे,
छोटा ने मोटो कह बतला , जद लागे प्यारो रे,

महापुरुषों की सोपत कर ले , जा मत न्यारो रे,
कर ले भजन राम का , अपनो जन्म सुधारो रे,

लख चौरासी भोगता ,आयो मनख जमारो रे,
चेत सके तो चेत आेगे , काम करारों रे,

लादूदास मिल्या गुरु पूरा, ह्रदय उजालो रे,
चम्पा लाल आस गुरु , की दास तुम्हारो रे,

प्रजापति म्यूजिकल ग्रुप भीलवाड़ा  89479-15979
download bhajan lyrics (708 downloads)