नैना देवी दे द्वारे ते मैं जाना

मालने नी सोहने सोहने फूल तोड़ दे,
नैना देवी दे द्वारे ते मैं जाना,

किंदा गुटा ते गुलाब सोहना जिह्ना ते शबाब,
एसे सोहने सोहने रंगा वाले फूल तोड़ दे,
नैना देवी दे द्वारे ते मैं जाना.............

चम्बा मोतियाँ मिलादे सोहना हार तू बना दे,
पावा मत दे गले विच हाथ जोग के ,
नैना देवी दे द्वारे ते मैं जाना.............

ओहदी शक्ति महान जिहनू पूज दा जहान,
पिंगा पाइया होइयां नैना देवी दे द्वारे,
नैना देवी दे द्वारे ते मैं जाना.............
download bhajan lyrics (773 downloads)