तू राधे ते गोपाल होवा मैं

तू राधे ते गोपाल होवा मैं,
हर दम तेरे नाल होवा मैं ॥

हरी भरी मैं मेहँदी होवा,
वृन्दावन विच रेह्न्दी होवा,
तू मेहँदी रंग लाल होवा मैं,
हर दम तेरे नाल होवा मैं,
तू राधे........


यमुना जी दा कंडा हॉवे,
पानी ठंडा ठंडा हॉवे,
तू मशली तेरा जाल होवा मैं,
हर दम तेरे नाल होवा मैं,
तू राधे........

दूध दही दी मटकी हॉवे,
वृधावन विच लटकी हॉवे,
मखन खावे तू ते निहाल होवा मैं,
हर दम तेरे नाल होवा मैं,
तू राधे........

फागन माह दी होली हॉवे,
नाल ग्वाला टोली हॉवे,
रंग भरे तू ते गुलाल होवा मैं,
हर दम तेरे नाल होवा मैं,
तू राधे........
श्रेणी
download bhajan lyrics (847 downloads)