अखियाँ नई रज्जिया तेरा

अखियाँ नई रज्जिया तेरा कर के दीदार सोणेया ॥

तू ता पुनाया दा चान लगदे तेरी ऐथे ओथे जय होवे,
तेरे चान जहे मुखड़े तो देवा सब कुझ वार सोणेया ॥
अखियाँ नई रज्जिया तेरा कर के दीदार सोणेया,

मै कर्मा दी मारी ने तेरा दर खडकाया ऐ,
तेरीया तू जाणे असा राब तेनू चाया ऐ,
अखियाँ नई रज्जिया तेरा कर के दीदार सोणेया,

तेरे दर वी ना थां कोई ना कित्थे दई ना विसार सोणेया॥
लोकी तीरथा जांदे ने साडा रब ते ब्यास वसदा,
अखियाँ नई रज्जिया तेरा कर के दीदार सोणेया,

हुण पावी विछोडा ना कर के करार सोणेया,
अखियाँ नई रज्जिया तेरा कर के दीदार सोणेया,
तू ता जुग जुग जी सोणेया तेरी ऐथे ओथे लोड़ सोणेया ॥
जित्थे हाथ तू पा लवे ओथे मिले ना थोड सोणेया
अखियाँ नई रज्जिया तेरा कर के दीदार सोणेया.........
download bhajan lyrics (415 downloads)