संगता ने डेरा ला लेया

संगता ने डेरा ला लेया सतगुरु जी दर ते तेरे,
चरना विच शीश झुका लेया सतगुरु जी दर ते तेरे,

जेहड़े गुरा दी शरनी जांदे,
भव सागर तो ओह तर जांदे,
जीना दर्शन तेरा पा लेया सतगुरु जी दर ते तेरे,
संगता......

जेहड़े गुरा दा नाम है जपदे,
सारे पाप ओहना दे कटदे,
जीना सतगुरु नाम ध्यालया सतगुरु जी दर ते तेरे,
संगता......

सतगुरु द्वारा जनत वरगा,
गुरुआ द्वारे हर कोई तरदा,
जीना नाम शब्द दा पा लेया सतगुरु जी दर ते तेरे,
संगता......
download bhajan lyrics (579 downloads)