छम छम नाचे

छम छम नाचे बांध के घुंघरू,
राम नाम मतवाला,
माँ अंजनी का लाला,
बाबा लाल लंगोटे वाला,

राम नाम धुन प्यारी लागे,
राम नाम आधार है,
राम नाम सुन मस्ती आवे,
राम नाम से प्यार है,
राम चरन का ईसा दीवाना,
बाबा बजरंग बाला,
माँ अंजनी का लाल,
बाबा लाल लंगोटे वाला,

राम नाम ने सुनके बाबो,
दौड़यो दौड़यो आवे,
नाच नाच कर राम रिझावै,
राम नाम ने गावे,
राम राम बस राम नाम की,
बाबो फेरे माला,
माँ अंजनी का लाला,
बाबा लाल लंगोटे वाला,

तन मन माही राम रमाके,
नाच नाच गुण गावे,
आप नाचे बाबो सागे,
सगळा भगत नचावे,
नाचे नाच नचावे तुलसी,
होके मगन मतवाला,
माँ अंजनी का लाला ,
बाबा लाल लंगोटे वाला,

लेखक:-रोशनस्वामी"तुलसी"9610473172
download bhajan lyrics (622 downloads)