शंकर दा घोटा

शंकर दा घोटा - ला घोटा,   कुंडे विच सोटा - ला घोटा,
शिव दे मस्त मलंग जो भग्तो, ऱज के पींदे भंग जो भग्तो,
वड्डा की छोटा - ला घोटा,

1.  भंग नु रगड़े लाये भगतां,
विच बदाम मिलाये भगतां,
विच फेर के पोटा - ला घोटा,

2.  फिर भगतां ने दुध रलाया,
खुल्ला डुल्ला मिट्ठा पाया,
पूरा भर के लोटा - ला घोटा,

3.  पी के घोटा चढ़ गयी मस्ती,
भुल गए सारे अपणी हस्ती,
पतला की मोटा - ला घोटा,

4.  कैंदा "करमा रोपड़ वाला",
चल भग्ता तूं  घोटा ला लै,
मन रहे न खोटा - ला घोटा,

संपर्क : +91 9872573004, 9779767505
website: www.rajuuttam.com and www.karmaroparwala.com
download bhajan lyrics (845 downloads)