हारावाले दे नाल बंसीवाले दे नाल

नी मैं लावा लईया हारावाले दे नाल
हारावाले दे नाल बंसीवाले दे नाल

सिर उत्ते चुननी लई श्याम तेरे नाम दी
नी मैं सोहनी लगा हारावाले दे नाल
नी मैं लावा.........

मथे उत्ते बिन्दी लाई श्याम तेरे नाम दी
नी मैं जीवन गुजारा हारावाले दे नाल
नी मैं लावा.......

तन उत्ते साड़ी लाई श्याम तेरे नाम दी
नी मैं सोहनी लगा हारावाले दे नाल
नी मैं लावा.......

पैरा उत्ते पायल पाई श्याम तेरे नाम दी
नी मैं जीवन गुजारा हारावाले दे नाल
नी मैं लावा.......
श्रेणी
download bhajan lyrics (599 downloads)